In de thuiszorg stellen wij zelf de indicatie vast. Dit maakt ons werk veelzijdiger, het niveau van mijn werk hoger en daarmee nog interessanter

Martijn, verpleegkundige thuiszorg

 “Complexiteit is niet alleen de zorg op de IC met alle apparaten en slangetjes. Voor mij is het juist de samenhang van alle dingen kunnen signaleren in de thuissituatie. Daar ben je voor opgeleid!”

Martijn is trots op zijn beroep. Geschoold als verpleegkundige niveau 5 werkt hij in het thuiszorgteam van Wageningen en is daarnaast actief in het Startpunt. “Zorg geven, niet waar het kan, maar waar het nodig is.” Dat is de uitdaging. Vroegtijdig signaleren en klinisch redeneren, dat is daarbij belangrijk. “We onderbouwen wat we doen. We kijken naar de oorzaak van het probleem en met welke structuur we dit kunnen oplossen. Waar mogelijk spreken we een termijn af waarbinnen we de zorg gaan afbouwen. Het managen van de verwachtingen is nodig. Als het duidelijk is dat we toewerken naar een situatie waarin ze het weer zelf kunnen, help je mensen ook om de regie weer te nemen.”

Martijn stelt zelf de indicatie vast. Daar komt in tegenstelling tot vorig jaar het CIZ helemaal niet meer aan te pas. “Dit maakt ons werk veelzijdiger, het niveau van mijn werk hoger en daarmee nog interessanter. Je bepaalt zelf in overleg met de cliënt of familie wat er nodig is, wat de risico’s zijn en welk plan er vervolgens wordt gemaakt.”